Meny

Stor eller liten bokstav?

Om det ska vara stor eller liten bokstav i början av ord är inte alltid självklart och denna artikel tar upp några exempel på detta. Stora och små bokstäver kallas ibland också versaler respektive gemener.

Landet Sverige och svenska namn

Namn ska alltid skrivas med stor begynnelsebokstav. Därför skrivs Sverige som är ett namn på en nation med stor bokstav. Likadant gäller att nationers namn i ägande form ska ha stor bokstav, till exempel: Sveriges. Däremot skrivs svensk eller svenska med liten bokstav eftersom det då är en avledning av Sverige.

Likadant gäller att städer ska skrivas med stor bokstav. Även till exempel Storstockholm räknas som ett namn och ska ha stor bokstav.

Av denna regel framgår också att vi skriver namn på personer enligt Cecilia och Cecilias.

Varumärken

Ett specifikt område är varumärken. Företag väljer ibland att skriva sina namn med uteslutande gemener eller versaler, vilket eventuellt görs av stilistiska orsaker i utformningen av en logotyp.

Enligt språklig praxis bör du skriva dessa ord som andra egennamn, det vill säga med stor begynnelsebokstav, även om det tycks bli vanligare att det motsatta sker. Än så länge bör du alltså skriva Iphone och inte iPhone, Amazon och inte amazon, Ikea och inte IKEA och så vidare. 

Begrepp och ismer

Även om man skulle kunna kategorisera liberalism eller platonism som namn skrivs dessa inte med stor bokstav. Dessa är inte egennamn utan begrepp eller termer, vilka i sin tur ofta är avledningar från namn, till exempel platonism från Platon. Även religioner som kristendom, islam etcetera skrivs med liten bokstav.

Gud och gudar

När den kristna guden avses ska stor bokstav användas, till exempel: ”Vem är som Gud?”.
Däremot används liten begynnelsebokstav vid ospecificerade gudomligheter, till exempel: ”En religions högsta gud”.

Djurart och djurraser

Att tiger, lejon, elefant och så vidare ska skrivas med liten bokstav kanske är självklart för de flesta. Mindre självklart för många är då det handlar om djurraser. Det ska dock vara liten bokstav även i dessa fall, alltså schäfer och inte Schäfer.

Skillnader i svenskan och engelskan

Om du jämför engelskans och svenskans bruk av versaler som begynnelsebokstav kommer du märka att det finns betydligt fler versaler i engelskan. På det engelska språket skrivs normalt alla ord i titlar och ibland i rubriker med stor begynnelsebokstav medan svenskan bara använder versal för inledningsordet.

Det kan även gälla namn på företeelser, till exempel World War II (andra världskriget) eller January (januari).

Stor eller liten bokstav är ett ämne som är svårt att sammanfatta eftersom det finns så många olikartade fall. Skicka gärna e-post (info@prefix.nu) med frågor angående specifika fall så kan dessa tas med i innehållet.

Nästa artikel med skrivregler