Meny

Utländska ord och fraser

Förekomsten av särskilt franska och latinska ord och fraser var länge vanlig i svenskan, men är numera mindre vanligt. Fast det är fortfarande förekommande och läser du äldre texter kan du ha nytta av känna till sådana. Inte alls överraskande ökar i stället mängden engelska uttryck. Under 1900- och 2000-talen har inlånade ord från engelskan som blivit en del av svenskars vokabulär varit otaliga. Ett litet urval i varierade ämnesområden är: editera, jetlag, transithall, autopilot, polyester, astronaut, neon, cool, make-up, piercing, jeans, reggae, disko, cocktail, juice. Det följande är endast en mindre översikt bestående av ett urval utländska ord och fraser som förekommer i svenska texter.

Franska ord och fraser

ancien régime - refererar främst till det franska styrelseskicket före revolutionen 1789
belle époque - kan översättas ”den gamla goda tiden” och refererar främst till perioden 1871-1914
café au lait - kaffe latte  
carte blanch - betyder ”vitt kort” på franska och är en benämning på en oinskränkt fullmakt
en masse - en större massa
en route - på väg  
esprit d'escalier - betyder "kvickhet i trappan" och syftar till en träffande anmärkning man kom på försent och urspunglig med hänsyftning till trappan ut från en salong
fait accompli - fullbordat faktum  
force majeure - oförutsedd händelse som kan befria från fullgörandet av ett avtal  
laissez-faire - låt gå
par exellence - framför alla andra
raison d´être - existensberättigande
rendezvous - kärleksmöte
tête-à-tête - ett förtroligt möte på tu man hand

Latinska ord och fraser

amor fati - kärlek till ödet
ars amandi - konsten att älska
credo - ett slags personligt motto
deus ex machina - någon som oväntat griper in i en svår situation
de gustibus non est disputandum - ifråga om smak får det inte råda några dispyter
eo ipso - i och med detta
ex ante - i förväg
modus operandi - tillvägagångssätt
modus vivendi - en kortsiktig lösning på ett komplicerad frågeställning eller konflikt
noli me tangere - rör mig inte 
non plus ultra - oöverträffligt
per se - i och för sig
persona grata /persona non grata - persona grata betyder en väl ansedd person; persona non grata är mer vanligt och betyder en icke önskvärd person
res publica - ett vitt begrepp vars innebörd gäller de offentliga angelägenheter i motsats till de privata angelägenheterna
rigor mortis - likstelhet
segregati - utstötta
tabula rasa - oskrivet blad i bildlig betydelse
terra firma - den fasta marken

Tyska ord och fraser

van oben - ett överlägset  och nedlåtande perspektiv
geist - uttryck som innefattar både intellekt och själ
weltschmerz - översätts till ”världssmärta” och refererar till ungdomlig melankoli
zeitgeist - tidsanda

Italienska ord och fraser

la dolce vita - översätts till ”det ljuva livet” och refererar till överklassens vällustiga livsstil
fata morgana - hägring, synvilla (optiskt hägringsfenomen)

Engelska ord och fraser

yuppie - refererar till en ung välutbildad man eller kvinna som lever urban miljö och är upptagen av karriären
globetrotter - synnerligen berest person
jet set - term för en internationell välbeställd social grupp som rör sig mellan världens nöjescentra
baglady - socialt utslagen kvinna som bär omkring sina tillhörigheter i kassar