Meny

Lär dig ord

Du kan träna på ord genom att pröva ditt ordförråd i nedanstående tester. Det handlar dels om vanliga och ovanligare ord samt ord tillhörande specifika ämnesområden.

Abstrakta ord

Med abstrakta ord menas vanliga funktionella ord som inte är egennamn, ämnesord eller artnamn. Gällande indelningen "medelsvåra" och "svåra ord" är detta ingen objektiv sådan, vilket vore omöjligt, utan en bedömning där främst ovanlighetsgraden hos orden spelar in.

1. Relativt enkla ord
2. Medelsvåra ord
3. Svåra ord (tre delar)

Konkreta ord

Ord som används för ting, föremål och dylikt. Detta är i viss mån träning i allmänbildning snarare än i språkfärdighet.

1. Mat och dryck
2. Kläder, accessoarer och smycken
3. Arkitektur och inredning
4. Vetenskap

Termer för områden

Ord som namnger områden och läror.

1. Läror

Ett annat verktyg på Prefix.nu att träna ditt ordförråd med är detta quiz där du kan testa dina ordkunskaper med flervalsalternativ.