Meny

Sammanskrivningar och särskrivningar

Särskrivningar har blivit ett omtalat fenomen på senare år och det har pekats på en tendens där allt flera sammansatta ord delas och skrivs som två ord i stället för ett.

Anledningen till varför särskrivningar tycks ha ökat har getts olika svar – från engelskans inflytande till ungdomars nya språkvanor. Exponeringen av gestalttext (text i form av logotyper, del i reklambudskap etc.) har också berörts som en påverkningsfaktor på vanligt skriftspråk. En del språkforskare har emellertid tillbakavisat att en ökning skett, något som oftast görs med hänvisning till att särskrivningar var ännu mer utbredda i svenskan under 1800-talet och/eller att ökningen blott är inbillning orsakat av faktumet att vi idag utsätts för mer text än någonsin.

Samman- eller särskrivet? Några svåra fall

Här följer ett antal exempel på vanliga situationer där valet inte alltid är självklart mellan de sammanskrivna och särskrivna alternativen. Det finns förstås också felaktiga sammanskrivningar.

Fall där sammanskrivningar rekommenderas

alltför
alltsedan
dessvärre
detsamma
därutöver
ifrån
ihåg
isär
rentav
såvida

Fall där särskrivningar rekommenderas

allt flera
allt som oftast
där borta
framför allt
i stället
i synnerhet
till fullo
över huvud taget

Det finns också fall där båda sättet är acceptabla såsom ’idag’  eller ’i dag’ .

Exempel på ord som ibland felaktigt särskrivs

Nedanstående exempel aspirerar inte på att utgöra en lista över de mest frekventa särskrivningarna utan är endast ett urval av ord vilka kan bilda exempel som helhet.

Komedifilm (inte komedi film)
Blomkruka (inte blom kruka)
Köpkraft (inte köp kraft)
Bokrea (inte bok rea)
Genomsnitt (inte genom snitt)
Bilåkning (inte bil åkning)

Komplettera gärna listan (e-post info@prefix.nu) om du observerat någon vanlig felaktig särskrivning.

Nästa artikel med skrivregler