Meny

Specialtecken i språket

Ibland används speciella tecken i stället för ord, så kallade ideogram, till exempel % för procent. Denna artikel diskuterar hur dessa tecken bör användas i språket.

%

I stället för att skriva ´procent´ är det vanligt att tecknet % används. Den första skrivregeln är att du aldrig bör använda procenttecknet om du skriver ut tal med bokstäver, inkorrekt är därför femtio %. I stället bör du skriva kongenialt enligt 50 procent eller 50 %. Läs mer om hur siffror används korrekt i språket.

En annan fråga är ifall det ska finnas ett mellanrum före procenttecknet. Detta är ett fall där bruket skiftar och särskilt inom olika områden. I en vetenskaplig text står det ofta 50 % medan det ofta står 50% i en text från en dagstidning.

När du anger två procenttal i ett intervall ska det skrivas 50-70 % och inte 50 %-70 %.

&

Ett &-tecken (heter egentligen et-tecken, från latinets et som betyder och) är ett tecken som ersätter ordet ´och´. Det rekommenderas dock inte att du använder detta i vanliga texter. Den typiska användningen är vid titlar och företagsnamn (t.ex. bokförlaget Wahlström & Widstrand) där tecknet sparar plats samt kan ge en typografisk verkan.

§

Paragraftecknet § används framför allt i lagtexter och skrivs då tillsammans med en siffra, till exepel 4 § som ska utläsas "fjärde paragrafen".

°

Gradtecknet brukar skrivas tillsammans med enheten, till exempel °C för grader i Celsius. Normalt är att ett mellanslag används mellan talet och gradtecknet, till exempel 100 °C.

För att skriva gradtecknet (°) på datorn kan du använda tangentnedtryckningen Alt+0176 (du håller nere Alt-tangenten samtidigt som du skriver in siffrorna, observera att du måste använda de numeriska siffertangenterna på högra sidan av tangentbordet).

©

Copyright är det engelska ordet för upphovsrätt och brukar ofta skrivas med tecknet ©. Ibland skrivs tecknet följt av ordet, © Copyright, men det räcker att skriva det ena.

För att skriva copyright-tecknet © på datorn kan du använda tangentnedtryckningen Alt+0169 (du håller nere Alt-tangenten samtidigt som du skriver in siffrorna, observera att du måste använda de numeriska siffertangenterna på högra sidan av tangentbordet).

€, $ och £

De vanligaste valutatecknen är €, $ och £ som står för euro, dollar respektive pund. Praxis är att valutatecken skrivs efter en summa och föregås av ett mellanslag, till exempel 100 €. På engelska gäller dock det motsatta då det skrivs enligt €100 och utan mellanslag. Som på många andra områden i det svenska språket har det engelska bruket på senare tid gjort insteg och det är numera vanligt med valutatecknet före summan.