Meny

Korrekt sätt att skriva siffror och tal

Språket består huvudsakligen av bokstäver, men det förekommer också siffror och en del språkregler involverar även dessa. Här kommer en guide som förklarar hur du skriver nummer och tal i svenska språket.

Ska tal skrivas i siffror eller ord?

En del skriver ut tal i siffror och andra i ord. Det finns dock regler kring hur detta. Rätt praxis är att skriva talen ett till och med tolv som ord medan högre tal skrivs i siffror.
Rätt bruk innebär alltså att följande meningar är korrekta: ”Jag gick och hämtade två stycken stolar.” ”Det fanns 26 tavlor på vinden”.

När det förekommer flera tal i en mening varav något är lägre än tretton och något är högre än tolv, görs ett undantag från regeln eftersom en blandning av tal utskrivna med bokstäver och som siffror alltid ska undvikas.

Ett annat undantag är riktigt stora tal då det underlättar för läsaren om dessa skrivs med en kombination av tal och ord, till exempel 22 miljoner.

Decimaltecken

I svenska används kommat som decimaltecken. Om vi skriver 13,76 ska detta utläsas ´tretton komma sjuttiosex´.

Notera att detta inte gäller alla språk unisont. Skulle du till exempel läsa en engelsk text och stöta på ”$10,000” betyder detta ´tio tusen dollar´.

Datum

Det finns olika sätt att skriva datum med tal. Ett vedertaget sätt är att skriva är med bindestreck mellan år, månad och dag: 2016-03-01 (kan förkortas till 16-03-01). Ett annat vedertaget sätt är att skriva samma datum är: den 1 mars 2016.

På amerikansk engelska skrivs datum med annan följd. Samma datum som ovan skrivs i stället 2016-01-03.

Årtal

När det gäller angivelser av årtal är att då flera årtal förekommer i följd kan de förkortas. Du kan till exempel skriva 1957-74, vilket är detsamma som 1957-1974. Undvik dock att skriva 1987-04 då det kan skapa förvirring.

Ordningstal

Ordningstal såsom första, andra och tredje kan också skrivas 1a, 2a och 3e. Förr skrevs dessa med ett kolon mellan siffran och bokstaven (1:a), men det anses inte längre nödvändigt.

När du skriver ut datum kan du även avlägsna bokstaven, till exempel: ”Den 20 maj”.

Mellanrum i stora tal

För att öka läsbarheten då stora tal skrivs ut är det praxis att dela in dessa i mindre enheter. De minsta talen som delas in i flera enheter är fyrsiffriga, till exempel 1 000 (observera att fyrsiffriga årtal skrivs utan mellanrum).

Några exempel på tal:
10 000 (tio tusen)
100 000 (hundra tusen)
1 000 000 (en miljon)
10 000 000 (tio miljoner)

Ibland skrivs även en punkt ut, till exempel 1.000. Detta är förvisso korrekt, men kan leda till missförstånd och rekommenderas inte (undantaget är om det annars uppstår en radavbrytning i talet).

Typografi

Till sist en kort avstickare till det typografiska och till gemena siffror. Dessa har varierande teckenhöjd där vissa går under baslinjen och kan användas för en mer elegant utformning (t.ex. för paginering i böcker).

Nästa artikel med skrivregler