Engelska test

Välj bland två svårighetsgrader och testa dina kunskaper i engelska

Ord nivå 1
Ord nivå 2
Prefix

Testerna med ordquiz består av svenska och engelska ord. Utifrån ett ord på engelska ges fyra alternativ med svenska ord där det ska besvaras vilka ord som stämmer överens på svenska och engelska. Detta quiz är en del av Prefix.nu