Meny

Att undvika mångordighet och dubbelsägning

God förmåga att uttrycka sig i skrift bygger bland annat på att inte använda sig av ett onödiga ord. Redundans och tautologi beskriver olika slags situationer när ord används i onödan.

Redundans

Redundans avser onödig mångordighet då en mening kan reduceras på ord utan förlora någon betydelsefull information.

Många gånger kan flera ord strykas i en mening och ersättas av färre. Exempel: ”På grund av den saken att jag …” kan ersättas av ”Eftersom jag …”.

Vanligt är att pronomenet ´de´ används mer än nödvändigt. Meningen "De är billiga och de går lätt sönder" kan i stället skrivas "De är billiga och går lätt sönder".

Andra typiska ord som tenderar användas i meningar när det egentligen inte behövs är ´sedan´, ´så´, ´att´och ´även´.

Läs vidare om koncentrering av språket.

Tautologi

Tautologi är en dubbelsägning där olika ord kompletterar varandra på ett onödigt vis. Det kan röra sig om vardagsfraser såsom ”jämt och ständigt”, ”bättre och bättre”.

Det kan också vara meningsuppbyggnader där ett ord upprepar innehållet hos ett annat. Exempel: ”Fast det var dock kallt ute”. I detta exempel skulle antingen ´fast´ eller ´dock´ kunna avlägsnas. Bättre låter således: ”Fast det var kallt ute” eller "Det var dock kallt ute".

Andra exempel på tautologier är: "En ny nyhet", "Lite för litet", "Ett dött lik", "Blott endast", "En egen självbiografi".

Ett annat ord som ibland används är pleonasm, vilket också avser uttryck där ett eller flera ord kan strykas utan att innebörden går förlorad. Ett exempel är "hon födde två tvillingar" där ordet 'två' är överflödigt.

I vissa fall kan tautologier vara berättigade då det är nödvändigt för förståelsen.